pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Bobowa - kirkut

Bobowa na zawsze związana już zostanie z działalnością sławnego na cały świat cadyka z rodziny Halberstamów. czytaj więcej

Bobowa na zawsze związana już zostanie z działalnością sławnego na cały świat cadyka z rodziny Halberstamów.

Historia Żydów w Bobowej, choć zaczyna się od XVIII w., nabiera znaczenia dopiero pod koniec XIX w., wówczas przybywa Salomon ben Natan Halberstam – wnuk sławnego sądeckiego cadyka. Od tego momentu zaczyna się początek linii cadyków w Bobowej i coraz większa popularność miejscowości.

Salomon założył w Bobowej szkołę talmudyczną. Jako przeciwnik świeckiego nauczania starał się uzyskać zwolnienie Żydów z obowiązkowego publicznego nauczania. Prośbę swą przedstawił nawet cesarzowi Franciszkowi Józefowi podczas audiencji w Bochni w 1889 r. Był człowiekiem wątłego zdrowia, zmarł w 1906 r. podczas pobytu w uzdrowisku. Następcą Salomona został jego syn – Bencjon Halberstam, który kontynuował nauki ojca. To jemu udało się stworzyć w Bobowej jeden z najważniejszych ośrodków chasydyzmu w Galicji i w Polsce.

Z inicjatywy Bencjona powstało kilkadziesiąt szkół talmudycznych, z którymi przybywało zwolenników cadyka. Sława Bencjona była wielka, przybywali do niego najwięksi znawcy Talmudu, pielgrzymki z całego kraju i za granicy. Gdy sam cadyk wyruszał w podróż – do miejscowości gdzie funkcjonowały bobowskie szkoły talmudyczne – społeczności żydowskie traktowały jego przyjazd jak święto. Przystrajane były ulice, domy, przygotowywane były uroczystości[1].

 

Informacje praktyczne: 49°42’ 20°56’E, 38–250 Bobowa

Kirkut w Bobowej

Położony na wzgórzu, na przysiółku Pulonki, jest jednym z najciekawszych cmentarzy żydowskich w Polsce. Znajduje się na nim ok. 100 nagrobków z marmuru, piaskowca i granitu, ale większość z nich nie staje się obiektem większego zainteresowania. Najważniejszym bowiem miejscem jest ohel ze szczątkami cadyka Salomona ben Natana Halberstama i jego zięcia Chaima Jakuba z Bobowej. Ohel jest celem pielgrzymek chasydów z całego świata[2].

[1] s. 19–22.

[2] P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Warszawa 1990, s. 207–208.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia